ASKA LARA RESORT & SPA

ASKA BAYVIEW RESORT

ASKA JUST IN BEACH

ASKA GRAND PRESTIGE HOTEL & SPA

1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Aska Lara Resort & SPA’da güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her çalışan kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. Tüm çalışanlarımızı ve misafirlerimizi olası risklere karşı korumak en önemli hedeflerimizden biridir.

 

Bu doğrultuda;

 

·         Yasal ve uluslararası mevzuatların ve düzenlemelerin gereklerine uymayı,

·         İş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, önceden tespit ederek tehlikeyi ortadan kaldırmayı

·         Proaktif bir yaklaşım sergileyip, periyodik kontroller yaparak tespit edilen tehlikeli durumlar için tedbir alarak kazaları önlemeyi

·         İş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehlikelerin ileride oluşturabileceği her türlü maddi ve manevi kaybı azaltmayı

·         Eğitimlerle çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmayı

·         İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Yayın Tarihi:07.06.2019

Revizyon numarası: 03

 

 

MAHİR GÜMÜŞ

İŞLETME MÜDÜRÜ